Eddy
Spaansen

Een vrijblijvend gesprek aanvragen?

085 - 27 33 037

Hoe zet ik ambitie om in doelen?

ambitie omzetten in doelen

Het stellen van doelen is een moeilijke opgave voor ieder mens. Waar wil je precies naartoe groeien? En hoeveel verwacht je van jouw ambitie? Je kunt het jezelf behoorlijk ingewikkeld maken. Bovendien vinden mensen het soms lastig om hun ambitie uit te spreken. Angst voor afwijzing van wat daadwerkelijk voor jou belangrijk is of een masker voor jouw eigen onzekerheid, kunnen het nastreven van ambities in de weg staan. Bij Invitar bieden we persoonlijke coaching om je ambitie om te zetten in de gewenste doelen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wat is eigenlijk ambitie?

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat ambitie precies inhoudt. Mensen die ambitieus zijn stellen zichzelf heldere doelen. Hierbij leggen ze de lat hoog, en willen ze zoveel mogelijk bereiken in het leven. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Door als professional en als persoon steeds meer bij te leren, zijn ze bereid om veel in henzelf te investeren. Deze kenmerken staan bij ambitieuze mensen voorop:

  • Een uitstekende motivatie om een duidelijk doel te bereiken
  • Vol enthousiasme werkt een ambitieus persoon aan het verwerven van kennis om expert binnen zijn vakgebied te zijn
  • Ambitieuze personen zoeken erkenning voor hetgeen zij ondernemen
  • Iemand met ambitie beschikt over veel zelfvertrouwen en heeft een stevige basis waarmee zij weten wat zij kunnen bieden
  • Continu is een persoon met ambitie gericht op vernieuwing. Dit kan door middel van het aanboren van nieuwe doelgroepen, het veranderen van een product of het vinden van gaten in de markt.

Wat is je gewenste doel?

Het lijkt een gemakkelijke vraag, maar vaak levert het toch een moeilijk antwoord op. Bij het bepalen van je doel spelen drie componenten een rol: aandacht, focus en tijd. Natuurlijk spelen je persoonlijke interesses, individuele belangen en motivaties een rol bij het vaststellen van je doel. Wat zijn echter je persoonlijke drijfveren? Wat vindt je interessant in het dagelijkse leven? En hoe zet je deze ambities om in een succesvol doel?

Aandacht hebben voor jouw gewenste doel

In het dagelijkse leven hebben we het zo druk, dat we niet genoeg onze aandacht richten op wat wij daadwerkelijk willen. De grootste valkuil bij het omzetten van ambitie in doelen is dat we teveel tegelijk willen aanpakken. Ook kan het zijn dat je niet precies weet wat je nu eigenlijk wilt. Het gevaar schuilt er in elk geval in dat je honderd zaken tegelijk onderneemt, zonder een doel te bereiken. Richt daarom je aandacht op alle activiteiten die je onderneemt, en bekijk waar je het meeste plezier uit haalt.

Focus op het gewenste doel

Als je je doel vervolgens wilt laten slagen, moet je je focussen. Hiervoor is het essentieel dat je bepaalde doelen durft te verwijderen. Een interessante methode is om 25 doelen op te schrijven. Vervolgens omcirkel je de vijf belangrijkste doelen van die lijst. De overige twintig doelen vermijd je, totdat de eerste vijf een realiteit zijn. Zorg er daarbij voor dat de doelen duidelijkheid geven. Kenmerken van een duidelijk doel zijn:

  • ze brengen een verandering
  • ze zijn helder te begrijpen
  • ze geven duidelijk aan wanneer ze behaald zijn

Tijd om aan je gewenste doel te werken

Het vaststellen van een doel is niet compleet zonder er een gestelde termijn aan te verbinden. Als jouw doel is "de meest succesvolle winkelketen" te worden, is dit niet specifiek genoeg. Het doel "ik wil binnen vijf jaar afdelingshoofd zijn" is dat wel. Hierdoor creëer je een verantwoordelijkheid om tijd te spenderen aan jouw gewenste doel.

Invitar biedt persoonlijke coaching

Het omzetten van jouw ambities in doelen is ingewikkeld. Invitar biedt daarom persoonlijke coaching aan om je te begeleiden in je loopbaantraject. Wil je meer weten over de aanpak en methodiek als coach? Neem dan vrijblijvend contact op.

Interessant om te lezen...

Terug naar het overzicht