Eddy
Spaansen

Een vrijblijvend gesprek aanvragen?

085 - 27 33 037

Hulp bij het ontwikkelen van strategie

strategie ontwikkelen

Ondernemingen met een heldere missie en visie presteren beter dan bedrijven waarbij dit ontbreekt. Een goede strategie geeft een onderneming richting, het zorgt voor focus en verbindt zowel het personeel als de cliënten. Het zorgt voor enthousiasme binnen de organisatie, leidt tot inspiratie en creëert een doelgerichte aanpak. In dit artikel lees je alles over het ontwikkelen van een strategie voor je onderneming.

Hoe staat het met de strategie van jouw onderneming?

Wat houdt op dit moment de strategie, visie en missie van jouw organisatie in? Als je de volgende stellingen met "ja" kan beantwoorden, is de strategie in orde. Kun je op één of meer stellingen antwoorden met "nee", dan dien je de strategie aan te passen.

Onze organisatie heeft een helder, breed gedragen en gezamenlijk beeld van:

 • onze idealen en ambities, en ons bestaansrecht (missie)
 • de toekomst van het bedrijf (visie)
 • onze waarden, normen en overtuigingen (kernwaarden)
 • de hiervoor noodzakelijke succesformule (bepalen succesfactoren)
 • de streefdoelen op zowel de korte als lange termijn (doelstellingen)
 • de strategie om deze doelstellingen de behalen (strategie)
 • de maatregelen en acties (acties en planning)
 • de besturing en bewaking van het strategieproces (indicatoren die de performance in de gaten houden)

Aanpak om de strategie te ontwikkelen

Belangrijk is om een strategie te bepalen waardoor de organisatie duurzaam innovatief wordt. Het formuleren van een duidelijk strategie voor de gehele onderneming vormt daarbij het vertrekpunt. De strategie bepaal je aan de hand van vijf elementen:

 1. Een visie bepalen voor de toekomst

  Welke doelstellingen wil je precies behalen met jouw organisatie? Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment gaande op het terrein van technologie, concurrentie, wetgeving en klantenbehoefte? Hoe beïnvloeden deze trends het succes van jouw onderneming?

   
 2. De huidige situatie van jouw onderneming analyseren

  Wat is op dit moment het businessmodel van jouw bedrijf? Welke onderdelen functioneren uitstekend en waar is verbetering mogelijk? Is jouw bedrijf gezond? Wat zijn onder andere de ervaringen van klanten, het personeel en stakeholders?

   
 3. Een missie formuleren

  Vervolgens is het van belang om een missie te formuleren. Een uitstekende missie geeft weer wat jouw personeel drijft en waar de onderneming enorm trots op is. Dit kan ertoe leiden dat bestaande maatregelen moeten worden aangescherpt of dat er een nieuwe doelstelling wordt opgesteld.

   
 4. De ambitie bepalen voor jouw onderneming

  Door middel van ambitie leidt je jouw bedrijf in een bepaalde richting. Over welke ambitie beschikt jouw onderneming voor de toekomst, met het oog op alle interne en externe vooruitgang? De juiste ambitie zorgt voor focus van de organisatie.

   
 5. Strategische thema's vaststellen

  Met strategische thema's geef je weer hoe je denkt dat je de ambities van jouw bedrijf kunt behalen. Veelal gaat het hierbij om hypotheses voor de lange termijn. Na verloop van tijd evalueer je het strategische plan en stel je het waar nodig bij.

Strategie ontwikkelen voor een creatieve bedrijfsvoering

Door een strategie te ontwikkelen voor je onderneming, wordt de organisatie van je onderneming een stuk creatiever. Met een perfecte strategie verbindt je immers zoveel mogelijk perspectieven binnen je onderneming. Op basis van alle informatie je zich binnen het bedrijf bevindt, maak je de optimale keuze. Daarna wordt het uitvoeren van de strategie veel eenvoudiger.

Strategie ontwikkelen is een continu proces

Het creëren van de juiste strategie is een voortdurend proces. Je wilt immers niet over vijf jaar met lege handen zitten vanwege een gebrek aan strategie. Door continu bezig te zijn met het beeld van jouw bedrijf, door middel van waarnemen, leren, keuzes maken en uitvoeren, zorg je dat jouw onderneming meegroeit met de maatschappij. Zet daarom geen einddatum op je strategie, maar richt je aandacht op het proces om voortdurend de strategie te bepalen.

Invitar biedt hulp bij het ontwikkelen van strategie

Invitar begrijpt als geen ander hoe lastig het kan zijn om de strategie voor je onderneming te ontwikkelen. Daarom bieden wij uitgebreide coachingstrajecten om jouw organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Samen met jou lossen we eerst de prangende vraagstukken op de korte termijn op, zodat we vervolgens aanpassingen kunnen maken voor de lange termijn. Hierdoor ontwikkelt jouw bedrijf zich tot een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Ook leuk om te lezen...

Terug naar het overzicht